Stämmokommittén

Om jag skulle sagt ja till alla glas genom åren så hade jag spelat harpa för länge sen!

Charlie Norman 2006

Planeringskommittén för

Gille & Nyckelharpstämman


Sture Hogmark (sture@hogmark.se)

Esbjörn Hogmark (esbjorn@hogmark.com)

Lena Höög (lenahoog18@gmail.com)

Jacob Höglund (jhglund@gmail.com)

Peder Jeppsson (peder.jeppsson@bredband.net)

Agneta Rosén (agneta.rosen@gmail.com)

Johan Denke (johan@denke.se)